Các khoá học hiện có

Giúp giao tiếp tiếng anh 

Giúp học viên giao tiếp, nghe nói , phản xạ tốt bằng tiếng Hoa 

Piano căn bản 

Ghita Căn Bản Và Nâng Cao