Dang nhap'); } $xn=isset($_GET['xn']) ? $_GET['xn'] : 0; if($xn) xn($_SESSION['user_userid']); $rs=isset($_GET['rs']) ? $_GET['rs'] : 0; if($rs) rs($_SESSION['user_userid']); ?> Cong cu gui qua Gmail

Chào bạn,

Hướng dẫn gửi email qua Gmail để kích hoạt và gia hạn tài khoản của bạn.

Sau khi gửi xong trong vòng 1h hệ thống sẽ tự động xử lý và báo kết quả cho bạn.

mỗi 10 người click vào link đăng ký bạn sẽ được gia hạn thêm 5 ngày.

Lưu ý: nếu gửi 1 lần dưới 10 người hệ thống sẽ bỏ qua không xử lý, nên bạn sẽ không được gì.

Bước 1: Nhấn vào đây để vào Gmail

Bước 2: Thêm email bạn bè. (lưu ý: tối đa 500 email trong 1 lần gửi tương ứng 5 tháng) như hình dưới:

Lưu ý trong bước 2: mục chọn "Liên hệ nhiều nhất" Bạn có thể đổi qua "Tất cả liên hệ" để được nhiều hơn.
Email: kichhoat@loidich.com không được xóa, hệ thống sẽ nhận dạng được bạn nhờ email này.

Bước 3: Chỉnh sửa chủ đề thư và copy nội dung trong ô bên dưới vào phần nội dung email

Nội dung đề nghị, bạn có thể sửa lại để gửi, tuy nhiên lưu ý link giới thiệu không đổi nhé:
http://loidich.com/mienphi.php?r=

Gửi thư mời bằng Gmail