Các lớp học ngoại ngữ

Giúp giao tiếp tiếng anh 

Giúp học viên giao tiếp, nghe nói , phản xạ tốt bằng tiếng Hoa